Bài học điển hình về tư duy ngược trong kinh doanh

Tư duy ngược trong kinh doanh là một trong những kỹ năng nổi bật và cần thiết mà bất kỳ người lãnh đạo nào cũng cần có. Thay vì luôn áp dụng các quy tắc, phương án cũ kỹ, người lãnh đạo có thể tạo ra những ý tưởng tư...