Chuyên gia huấn luyện và phát triển con người

Harry Trịnh

Chuyên gia huấn luyện và phát triển con người

 Harry Trịnh là một người đam mê nghiên cứu về con người, ứng dụng những nghiên cứu về con người vào việc tái tạo, phát triển doanh nghiệp.

Ông đã có gần 20 năm say mê học tập, nghiên cứu và phát triển chuỗi các chương trình huấn luyện đào tạo, coaching chuyên sâu dành cho đội ngũ doanh chủ, lãnh đạo và nhân sự của các doanh nghiệp. Trên hành trình đó, ông đã có cơ hội được đồng hành với nhiều doanh chủ, lãnh đạo các doanh nghiệp, giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua được những giai đoạn thách thức, khó khăn và vươn lên phát triển bền vững. Ông sáng lập ra True Success với khát vọng trở thành doanh nghiệp huấn luyện, phát triển doanh nhân, lãnh đạo, tái tạo doanh nghiệp hàng đầu Châu Á.

Sách của tác giả